CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Hide details for 4/20144/2014
868/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
867/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
858/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản
834/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Minh Hưng III- Cao su Bình Long, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
814/QĐ-UBND25/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện khi mất cân đối cung cầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
802/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý, thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2014 và năm 2015
791/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014
777/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2013
756/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở nâng cấp Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
755/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
750/QĐ-UBND16/04/2014Attachment IconV/v ban hành Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017
714/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
712/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Bình Phước
709/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Phước Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018
702/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
690/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013
689/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh
687/QĐ-UBND07/04/2014Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 -2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470