CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Hide details for 5/19985/1998
61/1998/QĐ-UB20/05/98Attachment Iconv/v Giao cho Chi cục kiểm lâm quản lí và tổ chức sử dụng búa kiểm lâm KL.346 để đóng búa xác nhận gỗ mua bán tiểu ngạch hợp pháp qua biên giới
57/1998/QĐ-UB12/05/98Attachment Iconv/v Ban hành Qui định tạm thời về tổ chức quản lí và cấp phép hành nghề vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện mô tô 2 bánh
56/1998/QĐ-UB12/05/98Attachment Iconv/v Phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Bình Phước giai đoạn 2000-2010
53/1998/QĐ-UB04/05/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu bổ sung Kế hoạch phát KTXH năm 1998 tỉnh Bình Phước
12/1998/CT-UB11/05/98Attachment Iconv/v "tăng cường công tác rà gỡ, thu gom bom mìn và quản lí vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470