CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Hide details for 6/19986/1998
72/1998/QĐ-UB13/06/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đất thổ cư khu tái định cư
71/1998/QĐ-UB05/06/98Attachment Iconv/v bổ sung Bảng giá đền bù giải tỏa ban hành kèm theo Quyết định 2023/QĐ-UB ngày 25/10/1997 của UBND tỉnh
70/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/vPhê duyệt dự án : Quy hoạch và phát triển thủy sản tỉnh Bình Phước đến năm 2000 & 2010
68/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/v giao chỉ tiêu thu, lập Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 1998
17/1998/CT-UB23/06/98Attachment Iconv/v "tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
16/1998/CT-UB02/06/98Attachment Iconv/v "Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470