CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Hide details for 9/19989/1998
116/1998/QĐ-UB29/09/98Attachment Iconv/v "Điều chỉnh, bổ sung Bản quy định về bảo vệ đường bộ kèm theo Quyết định số 25/1998/QĐ-UB, ngày 10/03/1998 của UBND tỉnh"
115/1998/QĐ-UB22/09/98Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước
114/1998/QĐ-UB18/09/98Attachment Iconv/v Thuận quy hoạch và phê duyệt quy hoạch phân lô khu đất có kí hiệu N3-32 làm khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải tỏa đền bù tại Thị trấn Đồng Xoàihuyện đồng Phú tỉnh Bình Phước
113/1998QĐ-UB18/09/98Attachment Iconv/v Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết phân lô xây dựng khu tái định cư mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên
111/1999/QĐ-UB15/09/98v/v Ban hành Quy định về "Trình tự tiếp nậhn và xử lí văn bản" tại Văn phòng UBND tỉnh
109/1998/QĐ-UB03/09/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho Ngành điện quản lí
25/1998/CT-UB14/09/98Attachment Iconv/v Cấm lưu thông,sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật trên rau,cây ăn trái, cây dược liệu
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470