CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Hide details for 6/19996/1999
144/1999/QĐ-UB24/06/99Attachment IconV/v Quy định về quy mô cấu trúc công trình xây dựng cơ bản trong phạm vi nôi ô theo đồ án quy hoạch Thị xã của Tỉnh Bình Phước
141/1999/QĐ-UB22/06/99Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch động viên và huy động lực lượng ngành y tế đảm bảo nhu cầu khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác
140/1999/QĐ-UB22/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban An ninh lương thực của Tỉnh
139/1999/QĐ-UB18/06/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
138/1999/QĐ-UB18/06/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"
137/1999/QĐ-UB17/06/99Attachment IconV/v Ban hành hướng dẫn xử lý tài sản tịch thu sung qũy Nhà nước
135/1999/QĐ-UB14/06/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế thực hiện Thông tư số 12/1998/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/1998 của Bộ LĐTBXH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470