CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Hide details for 8/19998/1999
199/1999/QĐ-UB27/08/99Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung Quy định về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng QL 14 khôi phục nâng cấp QL 14 đoạn Chơn Thành- Đồng Xoài ban hành kèm theo Quyết định 188/1999/QĐ-UB ngày 11/08/1999 của uBND tỉnh Bình Phước
198/1999/QĐ-UB26/08/99Attachment IconV/v Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư và bổ sung đất xây dựng trụ sở cơ quan tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
194/1999/QĐ-UB16/08/99Attachment Iconv/v Ban hành Hướng dẫn bổ sung thanh quyết toán các công trình đấu thầu và công trình chỉ định thầu khoán giá có chuyển tiếp từ năm trước sang năm 1999 theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp
193/1999/QĐ-UB13/08/99Attachment IconV/v quy định Thu-Chi quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
191/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các Trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học
190/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu, chi học phí các Trường bán công
189/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu, chi học phí trong các Trung tâm giáo dục thường xuyên
188/1999/QĐ-UB11/08/99Attachment IconV/v Ban hành Quy định chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và Bảng đơn giá đền bù thu hồi đất phục vụ Dự án nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành -Đồng Xoài
187/1999/QĐ-UB11/08/99Attachment IconV/v Ban hành Bản quy chế về tổ chức và quản lí chợ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470