CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Hide details for 12/199912/1999
271/1999/QĐ-UB29/12/99Attachment IconV/v Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Lộc Ninh khóa VII nhiệm kì 1999-2004
270/1999/QĐ-UB29/12/99Attachment IconV/v Thành lập bộ máy và phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp cho Thị xã Đồng Xoài- Tỉnh Bình Phước
265/1999/QĐ-UB23/12/99Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư bổ sung đất xây dựng trụ sở cơ quan tại Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
264/1999/QĐ-UB23/12/99Attachment IconV/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô xây dựng khu dân cư thuộc khu đất dự trữ số 12 tại thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
263/1999/QĐ-UB22/12/99Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Nhật và Trung Quốc sản xuất năm 1998,1999
262/1999/QĐ-UB20/12/99Attachment IconV/v Bàn giao lưới điện cho Ngành Điện quản lí
261/1999/QĐ-UB17/12/99Attachment IconV/v Gọi công dân nhập ngũ năm 2000
39/1999/CT-UB13/12/99Attachment IconV/v Thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình ttrạng phá rừng, khai thác, vận chuyển mua bán gỗ trái phép tại huyện Phước Long phía Bắc tỉnh
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470