CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Hide details for 4/20004/2000
44/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Lộc Ninh thừa so với định mức theo quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính Phủ
43/2000/QĐ-UB13/04/2000V/v Thu hồi xe ô tô huyện Bình Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122
42/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Phước Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ
41/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v thu hồi xe ô tô huyện Bù Đăng thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của thủ tướng Chính phủ
40/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô khối Tỉnh thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999
39/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470