CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Hide details for 8/20008/2000
72/2000/QĐ-UB21/08/2000Attachment IconV/v ban hành chính sách đền bù giải tỏa dọc đường ĐT 741 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
71/2000/QĐ-UB18/08/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
70/2000/QĐ-UB16/08/2000Attachment IconV/v Ban hành danh mục và mức thu các loại phí , lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69/2000/QĐ-UB10/08/2000Attachment Iconv/v quy định mức ttrang bị các thiết bị nội thất cho trụ sở làm việc đối với các cơ quan khu vực tỉnh lỵ Bình Phước
68/2000/QĐ-UB08/08/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh danh mục chương trình mục tiêu y tế năm 2000
67/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v cho phép thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Phước
66/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thay đổi nhân sự thành phần Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước
65/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo Dự án theo dõi diễn biến Rừng và đất lâm nghiệp Tỉnh Bình Phước
64/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v đặt tên đường( đợt 1) Thị xã Đồng Xoài
63/2000/QĐ-UB02/08/2000Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470