CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Hide details for 9/20009/2000
87/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất năm 1998,1999 và năm 2000
86/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
85/2000/QĐ-UB19/09/2000Attachment IconV/v Ban hành một số quy định thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
84/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2000
82/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v : Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh .
81/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v Chuyển Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập thành "Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập" trực thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
80/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Quy định mức thu học phí bán công và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
79/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Ban hành quy định về kí quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
23/2000/CT-UB28/09/2000Attachment IconV/v Tổ chức thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000
22/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v thực hiện điều 18 Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xửlí vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lí rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản
21/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v quản lí vệ sinh lao động, quản lí sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470