CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Hide details for 2/20002/2000
11/2000/QĐ-UB23/02/2000Attachment IconV/v Bổ nhiệm chức danh Xã đội trưởng, Phường đội trưởng và cán bộ tự vệ trên địa bàn Tỉnh
10/2000/QĐ-UB18/02/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động, sử dụng ngày công lao động công ích năm 2000
8/2000/QĐ-UB01/02/2000Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời thực hiện phân cấp đầu tư và xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
4/2000/CT-UB25/02/2000v/v "Tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470