CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Hide details for 3/20003/2000
30/2000/QĐ-UB29/03/2000Attachment IconV/v Thành lập Đoàn thanh tra thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
27/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2000 tỉnh Bình Phước
26/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu động viên,huấn luyện quân nhân dự bị năm 2000
25/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
22/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW và Quyết định số 11/2000/TTg của Chính phủ về chủ trương đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470