CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Hide details for 4/20024/2002
19/2002/QĐ-UB29/04/2002Attachment IconV/v Bổ sung quy định đơn giá xương gấu và quả ươi khô vào biểu giá chuẩn tối thiểu bán các loại lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh điều chỉnh theo Quuyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 12/02/1999
18/2002/QĐ-UB23/04/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các công trình vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
17/2002/QĐ-UB16/04/2002Attachment IconV/v Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh-tỉnh Bình phước
16/2002/QĐ-UB11/04/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh voới Liên đoàn Lao động tỉnh
8/2002/CT-UB11/04/2002Attachment IconV/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm rẫy mùa khô năm 2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470