CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Hide details for 6/20026/2002
30/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định nội dung quy ước bảo vệ và phát triển rừng đựơc xây dựng, thực hiện trong các công đồng dân cư thôn, ấp
29/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconV/v Tổ chức biên chế cán bộ dân tộc thiểu số vào Ban CHQS các xã có nguồn đào tạo
28/2002/QĐ-UB25/06/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
27/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
26/2002/QĐ-UB20/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002
25/2002/QĐ-UB17/06/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lí thị trường tỉnh bình Phước
24/2002/QĐ-UB04/06/2002Attachment IconV/v Thành lập ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005
23/2002/QĐ-UB03/06/2002Attachment IconV/v Phê duyệt Đề án tin học hoá quản lí hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
16/2002/CT-UB25/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường kỉ luật hành chính trên địa bàn tỉnh
15/2002/CT-UB13/06/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470