CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Hide details for 1/20021/2002
4/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002
3/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiuê kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002-tỉnh Bình Phước
2/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị tại nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1/2002/QĐ-UB03/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về tổ chức, chính sách, chế độ đối với Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2002/CT-UB03/01/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470