CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Show details for 4/20034/2003
14
Show details for 3/20033/2003
9
Hide details for 2/20032/2003
15/2003/QĐ-UB28/02/2003Attachment IconV/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2003
14/2003/QĐ-UB26/02/2003Attachment IconV/v Thành lập và Ban hành quy chế hoạt động của Ban giám định đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13/2003/QĐ-UB26/02/2003Attachment IconV/v công nhận số thôn, tổ dân phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đăng
12/2003/QĐ-UB20/02/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các phường, xã thuộc thị xã Đồng Xoài
11/2003/QĐ-UB20/02/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Long
10/2003/QĐ-UB20/02/2003Attachment IconV/v công nhận số thôn, ấp, khu phố hiện có ở cáac xã, thị trân thuộc huyện Phước Long
9/2003/QĐ-UB20/02/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Đồng Phú
8/2003/QĐ-UB19/02/2003Attachment IconV/v Ban hành quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện cơ giới lưu thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2003/QĐ-UB19/02/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
7
Show details for 1/20031/2003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470