CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Show details for 7/20067/2006
14
Show details for 6/20066/2006
6
Show details for 5/20065/2006
20
Hide details for 4/20064/2006
54/2006/QĐ-UBND27/04/2006V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Phước
53/2006/QĐ-UBND 27/04/2006Attachment Iconv/v :thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh
52/2006/QĐ-UBND27/04/2006V/v : hủy bỏ Điều 2 Quyết định 108/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND Tỉnh về việc thành lập Văn Phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
51/2006/QĐ-UBND25/04/2006Attachment IconV/v : ban hành Chương trình tuyên truyền thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50/2006/QĐ-UBND19/04/2006Attachment IconV/v : Thành lập Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước
49/2006/QĐ-UBND19/04/2006Attachment IconV/v : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước
48/2006/QĐ-UBND19/04/2006Attachment IconV/v : phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Phước
47/2006/QĐ-UBND19/04/2006Attachment IconV/v : Phân cấp về UBND huyện , thị xã trực tiếp quản lý Trạm khuyến nông trên địa bàn huyện , thị xã
46/2006/QĐ-UBND19/04/2006Attachment IconV/v : Công nhận Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên Xung phong Việt Nam tỉnh Bình Phước ( Nhiệm kỳ 2005 - 2010 )
45/2006/QĐ-UBND11/04/2006Attachment IconV/v : bổ sung lĩnh vực cập và gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm vào Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Y Tế
44/2006/QĐ-UBND11/04/2006Attachment IconBan hành quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/2006/QĐ-UBND11/04/2006Attachment IconV/v : điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường về đất tại Quyết định số 156/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470