CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Hide details for 8/20068/2006
1451/QĐ-UBND28/08/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và chỉ định thầu tư vấn thực hiện khoanh vùng cấm, tạm thời cấm HĐKS trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1435/QĐ-UBND22/08/2006Attachment IconVề việc ban hành quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Website Bình Phước
1434/QĐ-UBND22/08/2006Attachment IconVề việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập
trong việc điều hành Website Bình Phước
1433/QĐ-UBND22/08/2006Attachment IconVề việc phê duyệt chế độ nhuận bút, dịch thuật, cập nhật và kiểm duyệt thông tin cho Website Bình Phước
1432/QĐ-UBND22/08/2006Attachment IconV/v thành lập Ban biên tập Website Bình Phước
1407/QĐ-UBND16/08/2006Attachment IconThành lập Hội đồng chỉ đạo và Ban thực hiện Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ sở II, tỉnh Bình Phước
1406/QĐ-UBND16/08/2006Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội người mù huyện Chơn Thành
1404/QĐ-UBND16/08/2006Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam huyện Chơn Thành
1403/QĐ-UBND16/08/2006Attachment IconV/v công nhận Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước ( nhiệm kỳ 2006 - 2010)
1396/QĐ-UBND15/08/2006Attachment IconPhê duyệt triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu
ứng dụng khoa học - công nghệ năm 2006
1383/QĐ-UBND11/08/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi ,giết mổ , chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
1382/QĐ-UBND 11/08/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi,giết mổ ,chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước
giai đoạn 2006-2020
1381/QĐ-UBND11/08/2006Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh : Đề cương và dự toán quy hoạch ngành điều tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
1377/QĐ-UBND10/08/2006Attachment IconV/v Phê duyệt thiết kế - bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng đường GTNT ấp 3 đi Bàu Lách xã Phước Sơn , huyện Bù Đăng dài 2.108,5m
89/QĐ-UBND30/08/2006Attachment IconKhông thu một phần viện phí và phí dịch vụ đối với đối tượng triệt sản và đặt dụng cụ tử cung
89/2006/QĐ-UBND30/08/2006Attachment IconKhông thu một phần viện phí và phí dịch vụ
đối với đối tượng triệt sản và đặt dụng cụ tử cung
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470