CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Hide details for 10/200610/2006
1896/QĐ-UBND31/10/2006Attachment IconPhê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình cáp tỉnh Bình Phước
1855/QĐ-UBND24/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và chỉ định thầu tư vấn
thực hiện Dự án “ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng
khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Phước
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ”
1842/QĐ-UBND23/10/2006Attachment IconThành lập Ban quản lý Dự án
lồng ghép dân số với phát triển bền vững
1841/QĐ-UBND23/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình công tác và kinh phí hoạt động năm 2007 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh
1831/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1829/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai công tác xây dựng làng văn hoá, sức khoẻ và cộng đồng an toàn giai đoạn 2006-2010
1829/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai công tác xây dựng làng văn hoá, sức khoẻ và cộng đồng an toàn giai đoạn 2006 - 2010
1826/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dại
trên gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1824/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc công nhận Ban chấp hành Hiệp hội các doanh
nghiệp và trang trại tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2006 - 2010)
1823/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hiệp hội các doanh nghiệp
và trang trại tỉnh Bình Phước
1813/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc ban hành Quy chế hoạt động của
Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán
Công trình: Hệ thống thuỷ lợi Suối Cam 2
Xây dựng tại: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1801/QĐ-UBND17/10/2006Attachment Icon Về việc phê duyệt Danh mục Dự án phát triển kết cấu
hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đề nghị hỗ trợ
vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương
1758/QĐ-UBND10/10/2006Attachment IconVề việc thu hồi đất của Công ty Thương mại - XNK và Du lịch Bình Phước (cũ), giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và cấp GCNQSD đất cho Công ty TNHH Đông Nam Long để trồng rừng sản xuất
1718/QĐ-UBND04/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hỗ trợ xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu dân cư huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia
1715/QĐ-UBND04/10/2006Attachment IconVề việc điều chỉnh Quyết định số 1366/QĐ-UBND
ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh
1714/QĐ-UBND04/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (lần 2) công trình Trạm biến áp 110 KV Bình Long và nhánh rẽ tỉnh Bình Phước
1713/QĐ-UBND04/10/2006Attachment IconVề việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thoát nước đường vòng quanh chân núi Bà Rá
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470