CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Show details for 7/20067/2006
14
Show details for 6/20066/2006
6
Show details for 5/20065/2006
20
Show details for 4/20064/2006
13
Show details for 3/20063/2006
9
Hide details for 2/20062/2006
21/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : Thành lập Trường Trung học phổ thông Hùng Vương thị xã Đồng Xoài .
20/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội chế biến và Sản xuất Điều Bình Phước
19/2006/QĐ-UBND28/02/2006V/v : Ban hành quy định xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà Nước trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
18/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : công nhận Ban chấp hành Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước ( nhiệm kỳ 2005 - 2010 )
17/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : cho phép thành lập Hội đồng hương Hải Dương trên địa bàn huyện Lộc Ninh
16/2006/QĐ-UBND22/02/2006V/v : ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà Nước giao đất ,công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước .
15/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước .
14/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : áp dụng mức lương tối thiểu và bổ sung nội dung một số điều của bản quy định và cán bộ không chuyên trách xã , phường , thị trấn ; cán bộ không chuyên trách ở thôn ,ấp , khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh
13/2006/QĐ-UBND20/02/2006V/v : cho phép thành lập Hội đồng hương Huế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11
Show details for 1/20061/2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470