CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Hide details for 11/200711/2007
2436/QĐ-UBND30/11/2007Attachment IconPhê duyệt triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu
ứng dụng khoa học - công nghệ năm 2007
2426/QĐ-UBND28/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng công trình
Sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn, tỉnh Bình Phước ( giai đoạn I)
2423/QĐ-UBND28/11/2007Attachment IconVề việc bổ sung giá bán tối thiểu và chi phí thiết kế khai thác, nghiệm thu và thẩm định một số loại lâm sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2419/QĐ-UBND28/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư XDCB,
vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007
2384/QĐ-UBND21/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch vốn vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007
2378/QĐ-UBND21/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt mức giá khởi điểm và ủy quyền cho
UBND huyện Đồng Phú tổ chức bán đấu giá QSD đất 16 lô đất
thu lại của cán bộ - công chức huyện Đồng Phú
2365/QĐ-UBND20/11/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh giá gói thầu và khối lượng mời thầu gói thầu Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư;
Hạng mục: Phần nền hạ, cống thoát nước, mặt đường bê tông nhựa và bó vỉa
2363/QĐ-UBND20/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư tổng thể dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh
2347/QĐ-UBND14/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài
2346/QĐ-UBND14/11/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
Trại giống thủy sản nước ngọt cấp I, tỉnh Bình Phước
2345/QĐ-UBND14/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt mức giá khởi điểm và ủy quyền cho
UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức bán đấu giá QSD đất lô đất công
Nhà máy nước đá Thị ủy (cũ) thuộc phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài
2338/QĐ-UBND14/11/2007Attachment IconVề việc giao Kế hoạch điều chỉnh vốn XDCB từ nguồn vốn đầu tư
tỉnh Bình Dương hỗ trợ tỉnh Bình Phước năm 2007
2335/QĐ-UBND12/11/2007Attachment IconVề việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân,
đất giao thông tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
giao cho Ban quản lý dự án Văn phòng UBND tỉnh quản lý
2332/QĐ-UBND12/11/2007Attachment IconVề việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, đất giao thông
tại phường Tân Phú, giao UBND thị xã Đồng Xoài quản lý
2325/QĐ-UBND12/11/2007Attachment IconThành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh
2305/QĐ-UBND09/11/2007Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng
công trình Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài
2304/QĐ-UBND09/11/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu Thảm bê tông nhựa đường số 8, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành dài 1.346,9m
2290/QĐ-UBND07/11/2007Attachment IconPhê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm
Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010
2286/QĐ-UBND07/11/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện sinh hoạt khu tái định cư phía Bắc tỉnh lỵ
2255/QĐ-UBND02/11/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu
Xây dựng công trình Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế
Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470