CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Show details for 6/20076/2007
24
Show details for 5/20075/2007
20
Show details for 4/20074/2007
40
Show details for 3/20073/2007
11
Show details for 2/20072/2007
34
Hide details for 1/20071/2007
163/QĐ-UBND24/01/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng
trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2010
63/QĐ-UBND15/01/2007Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Minh
Hưng - Hàn Quốc thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
56/QĐ-UBND15/01/2007Attachment IconĐổi tên Trung tâm Tư vấn, dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh
thành Trung tâm Tư vấn Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Phước
49/QĐ-UBND15/01/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch tín dụng năm 2007
của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
47/QĐ-UBND12/01/2007Attachment IconBan hành Quy định tạm thời mức thu thủy lợi phí
và phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/QĐ-UBND11/01/2007Attachment IconPhê duyệt Đề án can thiệp y tế cho trẻ em khuyết tật
tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010
10/2007/NQ-HĐND18/01/2007Attachment IconVề việc thông qua Đề án phân loại xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành
10/QĐ-UBND04/01/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2007
9/2007/NQ-HĐND18/01/2007Attachment IconVề việc phân bổ Kế hoạch vốn và các hạng mục
công trình xây dựng cơ bản năm 2007
8/2007/NQ-HĐND18/01/2007Attachment IconThông qua Dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470