CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Show details for 4/20104/2010
58
Show details for 3/20103/2010
41
Show details for 2/20102/2010
25
Hide details for 1/20101/2010
269/QĐ-UBND26/01/2010Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015, lâm phần Nông nghiệp trường Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
248/QĐ-UBND28/01/2010Attachment IconVề việc điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Khu trung tâm xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
247/QĐ-UBND28/01/2010Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước
233/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B, C, K (thị xã Phước Long)
232/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy cán, sấy mủ cao su Thuận Lợi công suất 19.500 tấn/năm, QNTN Thuận Lợi, tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
227/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Hớn Quản
226/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc thành lập khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
225/QĐ-UBND27/01/2010Attachment Iconphê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su tại khoảnh 4, 5 Tiểu khu 99, Ban QLRPH Lộc Ninh
207/QĐ-UBND24/01/2010Attachment IconĐiều chỉnh tổng mức đầu tư công trình xây dựng đường Đồng Phú, Bình Long, tỉnh Bình Phước
138/QĐ-UBND15/01/2010Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
136/QĐ-UBND15/01/2010Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thương mại - dịch vụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
119/QĐ-UBND14/01/2010Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
118/QĐ-UBND 14/01/2010Attachment IconVề việc phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở,
nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn quy định tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470