CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Show details for 4/20104/2010
58
Show details for 3/20103/2010
41
Hide details for 2/20102/2010
392/QĐ-UBND22/02/2010Attachment IconVề việc ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô 10.200 con - Công ty CP Phú Vinh, ấp Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước
378/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
375/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconThành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Phước về phòng, chống tham nhũng
373/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconVề việc giao định mức số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã cho các xã, thị trấn huyện Bù Đăng
372/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconPhê duyệt nội dung nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ĐT 741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
341/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconBan hành bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên
để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
330/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconThành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực thi pháp luật về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
329/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconĐiều chỉnh Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường từ đường ĐT 741 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, được ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh
328/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconĐiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường QL 14 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài đương ban hành kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh
327/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconĐiều chĩnh phương án bồi thường tổng thể dự án: Xây dựng đường quy hoạch số 21E, phường Tân Bình, TX Đồng Xoài được ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh
326/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconPhê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung công trình sửa chữa, nâng cấp hồ NT6 thuộc xã Long Hà
324/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconQuy định mức thu dịch vụ của
Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước
320/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
317/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển 31,478 ha rừng nghèo kiệt; 0,858 ha đất trống sang trồng cây cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi dưới tán diện tích 6,22 ha - DNTN Hoà Bình, tại khoảnh 2, tiểu khu 391 thuộc CTy TNHH MTV Cao su Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470