CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Show details for 6/20116/2011
57
Show details for 5/20115/2011
77
Show details for 4/20114/2011
89
Show details for 3/20113/2011
37
Show details for 2/20112/2011
68
Hide details for 1/20111/2011
292/QĐ-UBND28/01/2011Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển văn hoá nông thôn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
287/QĐ-UBND27/01/2011Attachment Iconvv phê duyệt diện tích và mức giá khởi điểm để bán đấu giá vườn cao su tạo qũy đầu tư Dự án BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp
282/QĐ-UBND27/01/2011Attachment Iconvv Phê duyệt quyết toàn hoàn thành Dự án Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài hạng mục hệ thống cung cấp nước
281/QĐ-UBND27/01/2011Attachment Iconvv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Khu trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Hạng mục hệ thống điện chiếu sáng
280/QĐ-UBND27/01/2011Attachment Iconvv Giao kế hoạch chi tiết điều hoà vốn Trung tâm cụm xã thuộc nguồn vốn ứng trước năm 2010 - 2011
276/QĐ-UBND26/01/2011Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015 lâm phần Nông lâm trường Đăk Mai, huyện Bù Gia Mập
269/QĐ-UBND 26/01/2011Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế
hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015, lâm phần
Nông lâm trường Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
263/QĐ-UBND26/01/2011Attachment Iconvv công nhận BCH Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Phước khoá VII nhịêm kỳ 2010 - 2015
261/QĐ-UBND26/01/2011Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú khoá 1, nhiệm kỳ 2010 - 2015
257/QĐ-UBND26/01/2011Attachment Iconvv điều chỉnh hình thức quản lý Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long, công suất 8, 550m3/ngày đêm
256/QĐ-UBND26/01/2011Attachment Iconphê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
238/QĐ-UBND25/01/2011Attachment IconVề việc giao kế hoạch vốn chi tiết thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 28/01/2002 của Bộ Chính trị; vốn kiên cố hóa trường lớp học và nhà công
vụ giáo viên năm 2011 - tỉnh Bình Phước
237/QĐ-UBND25/01/2011Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB
năm 2010 - tỉnh Bình Phước
236/QĐ-UBND25/01/2011Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn
Trái phiếu Chính phủ đầu tư cho lĩnh vực y tế và kiên cố hóa trường
học, nhà công vụ giáo viên năm 2010 - tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470