CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Show details for 6/20116/2011
57
Show details for 5/20115/2011
77
Show details for 4/20114/2011
89
Hide details for 3/20113/2011
790/QĐ-UBND31/03/2011Attachment IconĐiều chỉnh QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh
789/QĐ-UBND31/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt Đơn giá tiêu thụ nước sạch
788/QĐ-UBND31/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã Bình Long
715/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày kết hợp thu hồi Biôgas
714/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
713/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
707/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt dự toán kinh phí và chỉ định thầu Đề án mở rộng mạng quan trắc động thái nước dưới đất giai đoạn II tỉnh BP
703/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv thành lập BCĐ và tổ giúp việc BCĐ Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011- 2020
700/QĐ-UBND30/03/2011Attachment IconKiện toàn BCĐ Chương trình đảm bảo chất luợng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
698/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv bổ sung thành viên đoàn kiểm tra liên ngành và thay thế số lượng doanh nghiệp được kiểm tra và lịch kiểm tra theo quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 15/3/2911 của UBND tỉnh
694/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv thành lập Ban Quản lý dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV, AIDS tỉnh Bình Phước
693/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv thành lập BCĐ Hội thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ và công tác Dân quân tự vệ năm 2011
692/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016
690/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv cho phép thành lập Hội người mù huyện Bù Gia Mập
689/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt kết quả bán đấu giá 292.0371 ha cao su thuộc vườn cao su tạo qũy làm đường Lộc tấn - Bù Đốp và bán thẳng (không qua đấu giá) QSD đất lô số 01 - cụm 52-B thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
648/QĐ-UBND28/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại Khoảnh 3,5 Tiểu khu 318, Cty TNHH MTV Cao su Sông Bé
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470