CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
13
Hide details for 8/20188/2018
2065/QĐ-UBND29/08/2018Attachment IconBan hành quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý "Bình Phước" cho sản sản phẩm hạt điều
2046/QĐ-UBND28/08/2018Attachment IconĐính chính điều 16, quy định kèm theo quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
2017/QĐ-UBND23/08/2018Attachment IconBổ sung quyết định số 1765/QĐ-UBND Ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phú Thịnh
2004/QĐ-UBND21/08/2018Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
1996/QĐ-UBND20/08/2018Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Sản xuất Ô tô Bình Phước thuê đất để mở rộng nhà máy sản xuất ô tô Bình Phước
1879/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất của Công ty TNHH Khai thác Khoa học Nông súc Hạnh Phúc, giao đất cho Ban QLKKT quản lý
1876/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất do Ban QLRKT Tân Lập, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước quản lý, đồng thời cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng cây cao su
1875/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất do UBND huyện Hớn Quản quản lý, đồng thời cho Tập đoàn Thaigroup - Công ty CP thuê đất để xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm
1857/QĐ-UBND10/08/2018Attachment IconBan hành kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh
1840/QĐ-UBND10/08/2018Attachment IconPhê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh năm 2018
1832/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconGiao biên chế sự nghiệp công lập (số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập) của tỉnh năm 2018
1828/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconGiao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
1821/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
43
Hide details for 7/20187/2018
1765/QĐ-UBND31/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã ĐX
1753/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1752/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
1750/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long
1695/QĐ-UBND25/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
1669/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022
1662/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018
1642/QĐ-UBND16/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh
1640/QĐ-UBND13/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1612/QĐ-UBND10/07/2018Attachment IconCông bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
1589/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình phước năm 2018
1567/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconBan hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
1558/QĐ-UBND05/07/2018Attachment IconThu hồi quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Hoàng Phát chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu dân cư
1552/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconBan hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1551/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470