CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Hide details for 2/20182/2018
387/QĐ-UBND13/02/2018Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu ư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ và khu dân cư xã Quang Minh, huyện Chơn Thành
364/QĐ-UBND12/02/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
335/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Gia Mập
334/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
333/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Phước Long
314/QĐ-UBND05/02/2018Attachment IconBan hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Bình Phước
275/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
273/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
12/2018/QĐ-UBND09/02/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 141/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"
10/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007, quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009, quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
15
Hide details for 1/20181/2018
252/QĐ-UBND30/01/2018Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2018
109/QĐ-UBND15/01/2018Attachment IconBan hành danh mục, thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài
55/QĐ-UBND09/01/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long
35/QĐ-UBND08/01/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017
9/2018/QĐ-UBND31/01/2018Attachment IconBan hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh ban hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
6/2018/QĐ-UBND17/01/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2018/QĐ-UBND12/01/2018Attachment IconQuy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2018/QĐ-UBND05/01/2018Attachment IconBãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thôn, ấp khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
2/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình phước
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 và quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470