CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 2/20182/2018
15
Hide details for 1/20181/2018
252/QĐ-UBND30/01/2018Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2018
109/QĐ-UBND15/01/2018Attachment IconBan hành danh mục, thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
70/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài
55/QĐ-UBND09/01/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long
35/QĐ-UBND08/01/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017
9/2018/QĐ-UBND31/01/2018Attachment IconBan hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh ban hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2018/QĐ-UBND25/01/2018Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
6/2018/QĐ-UBND17/01/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2018/QĐ-UBND12/01/2018Attachment IconQuy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2018/QĐ-UBND05/01/2018Attachment IconBãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thôn, ấp khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
2/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình phước
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2018/QĐ-UBND02/01/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 và quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470