CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 2/20182/2018
15
Show details for 1/20181/2018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Show details for 6/20076/2007
24
Show details for 5/20075/2007
20
Show details for 4/20074/2007
40
Hide details for 3/20073/2007
548/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện chăm sóc, hỗ trợ
và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh đến năm 2010
533/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconBan hành Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc
đối với các nhà đầu tư được UBND tỉnh thuận chủ trương
đầu tư vào các KCN chưa có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng
531/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính , Viễn thông và Công nghệ
thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
531/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính , Viễn thông và Công nghệ
thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
508/QĐ-UBND23/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán chi tiết
Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
giai đoạn 2007-2010
491/QĐ-UBND19/03/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2007
489/QĐ-UBND19/03/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính Nhà nước đang xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470