CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
20
Hide details for 19971997
4
Hide details for 12/199712/1997
2484/QĐ-UB30/12/97Attachment IconV/v Ban hành Bản quy định về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, thị trấn ở tỉnh Bình Phước
57/CT-UB26/12/97Attachment IconQuản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản
56/CT-UB15/12/97Attachment IconTổng kết thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân
55/CT-UB11/12/97Attachment IconTuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1998
5
Hide details for 11/199711/1997
2082/QĐ-UB08/11/97Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế về cơ sở chữa bệnh của tỉnh Bình Phước
54/CT-UB25/11/97Attachment IconTăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội
53/CT-UB14/11/97Attachment IconTriển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ
52/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước trong tỉnh Bình Phước
51/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1997
4
Hide details for 10/199710/1997
1906/QĐ-UB18/10/97Attachment IconV/v Qui định mức thu học phí ngành học mầm non và phổ thông công lập
50/CT-UB31/10/97Attachment IconTổ chức thực hiện " những ngày tiêm chủng toàn quốc" năm 1997
49/CT-UB25/10/97Attachment IconTăng cường chỉ đạo thực hiện chiến luợc dân số - KHHGĐ đến năm 2000 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
48/CT-UB20/10/97Attachment IconChấn chỉnh lại hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh
3
Hide details for 9/19979/1997
47/CT-UB19/09/97Attachment Icontổng kết công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ 2 năm ( 1996-1997)
46/CT-UB18/09/97Attachment IconTổ chức vận động toàn dân dùng muối Iôt
45/CT-UB03/09/97Attachment Iconbảo hiểm cho cán bộ công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
4
Hide details for 8/19978/1997
44/CT-UB27/08/97Attachment IconTổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh bộ đội biên phòng
43/CT-UB13/08/97Attachment Icontổ chức triển khai thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
42/CT-UB06/08/97Attachment IconTăng cường quản lý kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
41/CT-UB01/08/97Attachment IconV/v thống nhất quản lý quy hoạch chung, qui hoạch chi tiết xây dựng các công trình kiến trúc xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh
1
Hide details for -1-1
1
Hide details for Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected/Incorrect data type for operator or @FunctioIncorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected
/
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470