CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
71
Hide details for 19981998
13
Hide details for 12/199812/1998
176/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập ban chỉ đạo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998-2010
174/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
173/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Giao hỉ tiêu kế hoạch điều hòa (bổ sung) vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp năm 1998 tỉnh Bình Phước
171/1998/QĐ-UB29/12/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động lao động công ích năm 1999
170/1998/QĐ-UB24/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
167/1998/QĐ-UB17/12/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bình Phước"
166/1998/QĐ-UB17/12/98Attachment Iconv/v "Gọi công dân nhập ngũ năm 1999"
163/1998/QĐ-Ub17/12/98Attachment Iconv/v "Ban hành Quy định về chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
160/1998/QĐ-UB16/12/98Attachment Iconv/v Ban hành bảng giá thuê đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình Phước
159/1998/QĐ-UB15/12/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 1998 tỉnh Bình Phước
151/1998/QĐ-UB09/12/98Attachment Iconv/v "Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Phước"
147/1998/QĐ-UB01/12/98Attachment Iconv/v Ban hành quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu nhà nước
30/1998/QĐ-UB16/12/98Attachment Iconv/v triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường của Tỉnh
11
Hide details for 11/199811/1998
146/1998/QĐ-UB23/11/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tỉnh"
145/1998/QĐ-UB20/11/98Attachment Iconv/v thành lập Ban Chủ nhiệm dự án hiện đại hóa hệ thốn cấp nước Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
144/1998/QĐ-UB20/11/98v/v Công nhận thời gian công tác liên tục cho cán bộ
143/1998/QĐ-UB17/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình Phước"
141/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lí nhà nước tỉnh Bình Phước"
140/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động- Thương binh và Xã hôi tỉnh Bình Phước
138/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v quy định về thu,nộp và quản lý, sử dụng phí,lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
137/1998/QĐ-UB11/11/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý
133/1998/QĐ-UB06/11/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đền bù đơn giá các loại đất, hoa màu, vật kiến trúc thuộc khu vục ảnh hưởng của Dự án thủy điện Cần Đơn
132/1998/QĐ-UB05/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Bình Phước"
129/1998/QĐ-UB04/11/98Attachment Iconv/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kĩ thuật nền kinh tế quốc dân năm 1999
5
Hide details for 10/199810/1998
127/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp nhà nước năm 1998
126/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố,thôn,sóc thuộc tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470