CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
17
Hide details for 4/20004/2000
44/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Lộc Ninh thừa so với định mức theo quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính Phủ
43/2000/QĐ-UB13/04/2000V/v Thu hồi xe ô tô huyện Bình Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122
42/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Phước Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ
41/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v thu hồi xe ô tô huyện Bù Đăng thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của thủ tướng Chính phủ
40/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô khối Tỉnh thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999
39/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
38/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định năng suất chuẩn của cây lâu năm trên từng hạng đất để xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
37/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế sử dụng dất nông nghiệp của các loại cây lâu năm
36/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành Bản quy định tiêm phòng bệnh dại, xử lí chó chạy rong
35/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Phước
34/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban Thường trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và Phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước
33/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và Phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước
32/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành chính sách giao đất ở trong các khu tái định cư của tỉnh
31/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
9/2000/CT-UB28/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2000
8/2000/CT-UB13/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2000
7/2000/CT-UB11/04/2000Attachment IconV/v Tăng cường trách nhiệm quản lí Nhà Nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
11
Hide details for 3/20003/2000
30/2000/QĐ-UB29/03/2000Attachment IconV/v Thành lập Đoàn thanh tra thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
27/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2000 tỉnh Bình Phước
26/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu động viên,huấn luyện quân nhân dự bị năm 2000
25/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
22/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW và Quyết định số 11/2000/TTg của Chính phủ về chủ trương đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới
21/2000/QĐ-UB15/03/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách Pháp lệnh Người có công
14/2000/QĐ-UB 01/03/2000Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000
13/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao tỷ lệ điều tiết các khỏan thu ngân sách Nhà nước năm 2000
12/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000 Tỉnh Bình Phước
6/2000/CT-UB21/03/2000Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2000/CT-UB15/03/2000Attachment IconV/v Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 30/4,1/5, và 19/5
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470