CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Hide details for 9/19989/1998
116/1998/QĐ-UB29/09/98Attachment Iconv/v "Điều chỉnh, bổ sung Bản quy định về bảo vệ đường bộ kèm theo Quyết định số 25/1998/QĐ-UB, ngày 10/03/1998 của UBND tỉnh"
115/1998/QĐ-UB22/09/98Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Phước
114/1998/QĐ-UB18/09/98Attachment Iconv/v Thuận quy hoạch và phê duyệt quy hoạch phân lô khu đất có kí hiệu N3-32 làm khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải tỏa đền bù tại Thị trấn Đồng Xoàihuyện đồng Phú tỉnh Bình Phước
113/1998QĐ-UB18/09/98Attachment Iconv/v Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết phân lô xây dựng khu tái định cư mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên
111/1999/QĐ-UB15/09/98v/v Ban hành Quy định về "Trình tự tiếp nậhn và xử lí văn bản" tại Văn phòng UBND tỉnh
109/1998/QĐ-UB03/09/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho Ngành điện quản lí
25/1998/CT-UB14/09/98Attachment Iconv/v Cấm lưu thông,sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật trên rau,cây ăn trái, cây dược liệu
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470