CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
17
Show details for 4/20004/2000
11
Hide details for 3/20003/2000
30/2000/QĐ-UB29/03/2000Attachment IconV/v Thành lập Đoàn thanh tra thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
27/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2000 tỉnh Bình Phước
26/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu động viên,huấn luyện quân nhân dự bị năm 2000
25/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
22/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW và Quyết định số 11/2000/TTg của Chính phủ về chủ trương đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới
21/2000/QĐ-UB15/03/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách Pháp lệnh Người có công
14/2000/QĐ-UB 01/03/2000Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000
13/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao tỷ lệ điều tiết các khỏan thu ngân sách Nhà nước năm 2000
12/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000 Tỉnh Bình Phước
6/2000/CT-UB21/03/2000Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2000/CT-UB15/03/2000Attachment IconV/v Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 30/4,1/5, và 19/5
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Hide details for 3/19993/1999
48/1999/QĐ-UB18/03/99Attachment IconV/v Thu đóng góp xây dựng giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị trên đầu phương tiện xe cơ giới và xe súc vật trên địa bàn Tình Bình Phước
44/1999/QĐ-UB08/03/99Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế tổ chứ và hoạt động của Ủy ban bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em - Tỉnh Bình Phước"
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470