CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Hide details for 10/200010/2000
102/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Ban hành Hương ước mẫu làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư
101/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Bna hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lí rừng phòng hộ tỉnh Bình Phước
100/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải tỏa mở rộng nâng cấp đường ĐT 741 đoạn từ trạm điện thị xã Đồng Xoài đến giáp ranh giới tỉnh Bình Dương
99/2000/QĐ-UB31/10/2000Attachment IconV/v Điều cấp ô tô cho các đon vị HCSN trong tỉnh
96/2000/QĐ-UB26/10/2000Attachment IconV/v Giao UBND thị xã Đồng Xoài thực hiện dựng bảng tên đường (đợt 1) thị xã Đồng Xoài"
95/2000/QĐ-UB24/10/2000Attachment IconV/v ban hành quy trình phòng cháy chữa cháy rừng
94/2000/QĐ-UB20/10/2000Attachment IconV/v "Thành lập Ban vận động Quỹ xây dựng vì người nghèo tỉnh Bình Phước
93/2000/QĐ-UB20/10/2000Attachment IconV/v Thành lập trường phổ thông cấp 2,3 Tân Khai huyện Bình Long -Tỉnh Bình Phước
92/2000/QĐ-UB16/10/2000Attachment IconV/v Thành lập Bến xe khách tỉnh Bình Phước
90/2000/QĐ-UB13/10/2000Attachment IconV/v thành lập Trung tâm truyền thông-giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Phước
24/2000/CT-UB11/10/2000Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt
11
Hide details for 9/20009/2000
87/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất năm 1998,1999 và năm 2000
86/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
85/2000/QĐ-UB19/09/2000Attachment IconV/v Ban hành một số quy định thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
84/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2000
82/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v : Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh .
81/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v Chuyển Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập thành "Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập" trực thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
80/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Quy định mức thu học phí bán công và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
79/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Ban hành quy định về kí quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
23/2000/CT-UB28/09/2000Attachment IconV/v Tổ chức thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000
22/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v thực hiện điều 18 Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xửlí vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lí rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản
21/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v quản lí vệ sinh lao động, quản lí sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
16
Hide details for 8/20008/2000
72/2000/QĐ-UB21/08/2000Attachment IconV/v ban hành chính sách đền bù giải tỏa dọc đường ĐT 741 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
71/2000/QĐ-UB18/08/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
70/2000/QĐ-UB16/08/2000Attachment IconV/v Ban hành danh mục và mức thu các loại phí , lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69/2000/QĐ-UB10/08/2000Attachment Iconv/v quy định mức ttrang bị các thiết bị nội thất cho trụ sở làm việc đối với các cơ quan khu vực tỉnh lỵ Bình Phước
68/2000/QĐ-UB08/08/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh danh mục chương trình mục tiêu y tế năm 2000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470