CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Hide details for 8/20008/2000
72/2000/QĐ-UB21/08/2000Attachment IconV/v ban hành chính sách đền bù giải tỏa dọc đường ĐT 741 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
71/2000/QĐ-UB18/08/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
70/2000/QĐ-UB16/08/2000Attachment IconV/v Ban hành danh mục và mức thu các loại phí , lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
69/2000/QĐ-UB10/08/2000Attachment Iconv/v quy định mức ttrang bị các thiết bị nội thất cho trụ sở làm việc đối với các cơ quan khu vực tỉnh lỵ Bình Phước
68/2000/QĐ-UB08/08/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh danh mục chương trình mục tiêu y tế năm 2000
67/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v cho phép thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Phước
66/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thay đổi nhân sự thành phần Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước
65/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo Dự án theo dõi diễn biến Rừng và đất lâm nghiệp Tỉnh Bình Phước
64/2000/QĐ-UB07/08/2000Attachment IconV/v đặt tên đường( đợt 1) Thị xã Đồng Xoài
63/2000/QĐ-UB02/08/2000Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2010
62/2000/QĐ-UB01/08/2000Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bằng vốn vay
20/2000/CT-UB28/08/2000Attachment IconV/v Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
19/2000/CT-UB24/08/2000Attachment IconV/v bảo vệ an ninh chính trị trật tự xã hội trong dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn năm 2000
18/2000/CT-UB21/08/2000Attachment IconV/v Triển khai dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn từ Km 49+537(Ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 68+200 (Trạm điện thị xã đồng Xoài) Tỉnh bình Phước dài 18,663Km
17/2000/CT-UB04/08/2000Attachment IconV/v xây dựng kế hoạh phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001
16/2000/CT-UB02/08/2000Attachment IconV/v bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470