CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Hide details for 1/20001/2000
6/2000/QĐ-UB21/01/2000Attachment IconV/v Bna hành Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tudc5 giải quyết khiếu nại, trnh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
5/2000/QĐ-UB17/01/2000Attachment IconV/v Ban hành Quy định về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
4/2000/QĐ-UB14/01/2000Attachment IconV/v ban hành Quy định việc trích lập, quản lý và chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
3/2000/QĐ-UB11/01/2000Attachment IconV/v Đổi tên Trường Phổ thông Trung học bán công Phước Bình thành Trường phổ thông Trung học Phước Bình
2/2000/QĐ-UB04/01/2000Attachment IconV/v Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn về quản lí tài chính đầu tư cho Sở Tài chính -Vật giá tỉnh Bình Phước
1/2000/CT-UB21/01/2000Attachment IconV/v Tổ chức Tết Canh Thìn -năm 2000
1/2000/QĐ-UB04/01/2000Attachment IconV/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêuquốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470