CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
32
Hide details for 4/20174/2017
1046/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1045/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
1042/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hớn Quản
1041/QĐ-UBND28/04/2017Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1032/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1027/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1000/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành nội quy cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
999/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
996/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước
995/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
980/QĐ-UBND25/04/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
974/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về Ban QLDA chuyên ngành
970/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vượt thu năm 2016
960/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
945/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tầm nhìn đến năm 2030
922/QĐ-UBND18/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
915/QĐ-UBND17/04/2017Attachment IconPhê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
880/QĐ-UBND13/04/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470