CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Show details for 8/20058/2005
11
Show details for 7/20057/2005
8
Show details for 6/20056/2005
7
Hide details for 5/20055/2005
53/2005/QĐ-UBND25/05/2005Attachment IconVề cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố.
52/2005/QĐ-UBND25/05/2005Attachment IconV/v giao chỉ tiêu vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu; Vốn chương trình kiên cố hóa kênh mươmg, CSHT, GTNT; Vốn vay KBNN đầu tư CSHT từ nguồn vốn kết dư năm 2004 và kế hoạch năm 2005, tỉnh Bình Phước.
51/2005/QĐ-UBND25/05/2005Attachment IconV/v ban hành quy định về trình tự , thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
50/2005/QĐ-UBND23/05/2005Attachment IconV/v phê duyệt chương trình hành động phòng chốnh tội phạm buôn bán phụ nữ,trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010.
49/2005/QĐ-UBND19/05/2005Attachment IconV/v ban hành đơn giá xác định giá trị lưới điện hạ áp nông thôn.
48/2005/QĐ-UBND10/05/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chiến lượcphát triển thanh niên tỉnh Bình Phước đến năm 2010.
47/2005/QĐ-UBND10/05/2005Attachment IconV/v thành lập ban chỉ đạo xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bonuê tỉnh Bình Phước.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470