CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Show details for 8/20058/2005
11
Show details for 7/20057/2005
8
Hide details for 6/20056/2005
61/2005/QĐ-UBND29/06/2005Attachment IconV/v cho phép thành lập hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước.
60/2005/QĐ-UBND20/06/2005Attachment IconV/v : Thành lập Trường phổ thông cấp 2,3 Đắc Ơ huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước .
59/2005/QĐ-UBND10/06/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức , hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ,chống AIDS và tệ nạn ma túy , mại dâm tỉnh Bình Phước.
58/2005/QĐ-UBND10/06/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế họat động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng ,chống tội phạm buôn bán phụ nữ , trẻ em.
57/2005/QĐ-UBND07/06/2005Attachment IconV/v thành lập ấp mới thuộc xã Minh Hưng , huyện Chơn Thành .
56/2005/QĐ-UBND03/06/2005Attachment IconV/v : Ban hành Quy định về chính sách bồi thường , hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
55/2005/QĐ-UBND03/06/2005Attachment IconV/v : " Ban hành chính sách bồi thường ,tái định cư và định canh khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án trồng cao su,trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước "
54/2005/QĐ-UBND03/06/2005Attachment IconV/v : Ban hành quy định về đơn giá bồi thường , hỗ trợ về đất , nhà cửa , vật kiến trúc , cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470