CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Hide details for 9/20059/2005
116/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các Sở,Ban ,ngành,UBND các huyện,thị xã trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
115/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
114/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế quản lý các Khu -Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
113/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài PTTH tỉnh Bình Phước.
112/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ chính trị vế công tác bảo vệ,chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
112/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconVề việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
111/2005/QĐ-UBND29/09/2005Attachment IconV/v ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh đến năm 2010.
110/2005/QĐ-UBND26/09/2005Attachment IconV/v công nhận tổng số ấp , khu phố thuộc thị trấn Chơn Thành và xã Thành Tâm , huyện Chơn Thành.
109/2006/QĐ-UBND22/09/2005Attachment IconV/v : Ban hành bổ sung chế độ chính sách hổ trợ đối với Cán bộ , Công nhân viên tham gia quản lý , bảo vệ rừng .
108/2005/QĐ-UBND08/09/2005Attachment IconV/v phê duyệt bản quy chế tổ chức và họat động của Hội khuyến học tỉnh Bình Phước.
107/2005/QĐ-UBND08/09/2005Attachment IconV/v điều chỉnh lại một số nội dung về thủ tục hành chính trong đề án CCHC theo cơ chế "một cửa" của Sở Kế hoạch & Đầu tư
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470