CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Show details for 8/20058/2005
11
Show details for 7/20057/2005
8
Show details for 6/20056/2005
7
Show details for 5/20055/2005
4
Show details for 4/20054/2005
12
Show details for 3/20053/2005
4
Hide details for 2/20052/2005
29/2005/QĐ-UBND24/02/2005Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Bình Long 2001-2010
28/2005/QĐ-UBND21/02/2005Attachment IconV/v sửa đổi ,bổ sung quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh
27/2005/QĐ-UBND02/02/2005Attachment IconV/v định mức thu -chi phí dự thi ,dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý .
26/2005/QĐ-UBND02/02/2005Attachment IconV/v thành lập trung tâm tin học tỉnh Bình Phước .
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470