CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Hide details for 12/200512/2005
164/2005/QĐ-UBND30/12/2005Attachment IconV/v : ban hành Quy định quản lý ,cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
163/2005/QĐ-UBND30/12/2005Attachment IconV/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước.
162/2005/QĐ-UBND28/12/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của tỉnh Bình Phước.
161/2005/QĐ-UBND26/12/2005Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB , vốn chương trình mục tiêu năm 2005.
160/2005/QĐ-UBND21/12/2005Attachment IconV/v ban hành quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
159/2005/QĐ-UBND21/12/2005Attachment IconV/v ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực.
158/2005/QĐ-UBND21/12/2005Attachment IconV/v thành lập Văn phòng phát triển bền vững tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Văn phòng BPA 21)
157/2005/QĐ-UBND21/12/2005Attachment IconSửa đổi , bổ sung Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện khám , chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại cơ sở ytế công lập.
156/2005/QĐ-UBND16/12/2005Attachment IconV/v ban hành chính sách và đơn giá bồi thường ,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
155/2005/QĐ-UBND16/12/2005Attachment IconV/v sắp xếp ,đổi mới các lâm trường quốc doanh tỉnh Bình Phước.
154/2005/QĐ-UBND14/12/2005V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
153/2005/QĐ-UBND08/12/2005Attachment IconV/v ban hành Quy định thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ xây dựng hướng dẩn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
152/2005/QĐ-UBND08/12/2005Attachment IconV/v ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 38/CT/TU ngày 10/10/2005 của tỉnh ủy Bình Phước và Nghị Quyết/NQ/-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.
151/2005/QĐ-UBND07/12/2005Attachment IconV/v : Giao dự toán thu , chi ngân sách địa phương năm 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470