CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
17
Hide details for 7/20017/2001
58/2001/QĐ-UB27/07/2001Attachment IconV/v Triển khai thực hiện Thông tư 03/2001/TT-BXD ngày 13/02/2001
57/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành chiến lược dân số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2010
56/2001/QĐ-UB24/07/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra giao thông- Tỉnh Bình Phước
55/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v "Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2001/QĐ-UB20/07/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
53/2001/QĐ-UB17/07/2001Attachment IconV/v Quy định chế độ tiền thưởng kèm theo các hình thức khen
52/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác chuyên trách trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn
51/2001/QĐ-UB10/07/2001Attachment IconV/v Phân bổ chỉ tiêu vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thuộc Quỹ Hỗ trợ phát triển năm 2001(đợt 2)
50/2001/QĐ-UB06/07/2001V/v Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước
49/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v Thay đổi, kiện toàn Ban Thường trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý tỉnh Bình Phước
48/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v thay đổi, kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý tỉnh Bình Phước
47/2001/QĐ-UB06/07/2001Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh huyện, thị xã, tỉnh Bình Phước
46/2001/QĐ-UB07/07/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô xây dựng khu dân cư phía Bắc trung tâm tỉnh lỵ, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
45/2001/QĐ-UB02/07/2001Attachment IconV/v Phê duyệt Đề án Chương trình hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
44/2001/QĐ-UB02/07/2001Attachment IconV/v phê duyệt Đề án Chương trình hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
20/2001/CT-UB25/07/2001Attachment IconV/v Ngưng khai thác lồ ô, tre, nứa, mum...để nuôi dưỡng măng trong mùa sinh trưởng và tăng cường thực hiện các biện pháp quản lí bảo vệ rừng
19/2001/CT-UB10/07/2001Attachment IconV/v triển khai thực hiện nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
7566
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470