CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Hide details for 2/20022/2002
7/2002/QĐ-UB21/02/2002Attachment IconV/v Công nhận Trung tâm hành chính huyện lỵ huyện Đồng Phú là Đô thị loại V
6/2002/QĐ-UB18/02/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách giao đất ở định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc ấp I, ấp IV xã Tiến Thành, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình tại khu quy hoạch dân cư ấp I xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
3/2002/CT-UB06/02/2002Attachment IconV/v Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5
Hide details for 1/20021/2002
4/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002
3/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiuê kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002-tỉnh Bình Phước
2/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị tại nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1/2002/QĐ-UB03/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về tổ chức, chính sách, chế độ đối với Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2002/CT-UB03/01/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát
103
Hide details for 20012001
5
Hide details for 12/200112/2001
99/2001/QĐ-UB 31/12/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định xử lý một số trường hợp trong XDCB trên địa bàn tỉnh Bình Phước
97/2001/QĐ-UB25/12/2001Attachment IconV/v Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/04/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
96/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính Phủ
95/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v hoàn trả thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đã nộp
94/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư phía Bắc Trung tâm tỉnh lỵ tại phường Tân Phú-Thị xã Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
8
Hide details for 11/200111/2001
93/2001/QĐ-UB30/11/2001Attachment IconV/v Thay đổi bổ sung thành viên BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại -tỉnh Bình Phước
92/2001/QĐ-UB29/11/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư Trung tâm hành chính thị xã, thuộc địa bàn phường Tân phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
91/2001/QĐ-UB22/11/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Bình Long đến năm 2010
89/2001/QĐ-UB20/11/2001Attachment IconV/v Ban hành bộ đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
88/2001/QĐ-UB13/11/2001Attachment IconV/v Thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại -tỉnh Bình Phước
87/2001/QĐ-UB12/11/2001Attachment IconV/v Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
86/2001/QĐ-UB12/11/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách và đơn giá đền bù thiệt hại các laọi đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu công trình hồ chứa nước Tân Lợi- xã Tân Lợi-huyện đồng Phú -tỉnh Bình Phước
25/2001/CT-UB07/11/2001Attachment IconV/v Thực hiện điều tra, khảo sát và thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
6
Hide details for 10/200110/2001
85/2001/QĐ-UB30/10/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
83/2001/QĐ-UB17/10/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định về quản lý hương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
81/2001/QĐ-UB11/10/2001Attachment IconV/v Giao kế hoạch điều chỉnh và bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2001-tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470