CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Hide details for 12/199812/1998
176/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập ban chỉ đạo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998-2010
174/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
173/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Giao hỉ tiêu kế hoạch điều hòa (bổ sung) vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp năm 1998 tỉnh Bình Phước
171/1998/QĐ-UB29/12/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động lao động công ích năm 1999
170/1998/QĐ-UB24/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
167/1998/QĐ-UB17/12/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bình Phước"
166/1998/QĐ-UB17/12/98Attachment Iconv/v "Gọi công dân nhập ngũ năm 1999"
163/1998/QĐ-Ub17/12/98Attachment Iconv/v "Ban hành Quy định về chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
160/1998/QĐ-UB16/12/98Attachment Iconv/v Ban hành bảng giá thuê đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh bình Phước
159/1998/QĐ-UB15/12/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 1998 tỉnh Bình Phước
151/1998/QĐ-UB09/12/98Attachment Iconv/v "Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Phước"
147/1998/QĐ-UB01/12/98Attachment Iconv/v Ban hành quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu nhà nước
30/1998/QĐ-UB16/12/98Attachment Iconv/v triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường của Tỉnh
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470