CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        



Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Hide details for 4/20004/2000
44/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Lộc Ninh thừa so với định mức theo quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính Phủ
43/2000/QĐ-UB13/04/2000V/v Thu hồi xe ô tô huyện Bình Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122
42/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Phước Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ
41/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v thu hồi xe ô tô huyện Bù Đăng thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của thủ tướng Chính phủ
40/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô khối Tỉnh thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999
39/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
38/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định năng suất chuẩn của cây lâu năm trên từng hạng đất để xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
37/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế sử dụng dất nông nghiệp của các loại cây lâu năm
36/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành Bản quy định tiêm phòng bệnh dại, xử lí chó chạy rong
35/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Phước
34/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban Thường trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và Phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước
33/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và Phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước
32/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành chính sách giao đất ở trong các khu tái định cư của tỉnh
31/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
9/2000/CT-UB28/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2000
8/2000/CT-UB13/04/2000Attachment IconV/v Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2000
7/2000/CT-UB11/04/2000Attachment IconV/v Tăng cường trách nhiệm quản lí Nhà Nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470