CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Hide details for 9/20009/2000
87/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất năm 1998,1999 và năm 2000
86/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
85/2000/QĐ-UB19/09/2000Attachment IconV/v Ban hành một số quy định thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
84/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2000
82/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v : Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh .
81/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v Chuyển Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập thành "Hạt kiểm lâm Bù Gia Mập" trực thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
80/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Quy định mức thu học phí bán công và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
79/2000/QĐ-UB07/09/2000Attachment IconV/v Ban hành quy định về kí quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
23/2000/CT-UB28/09/2000Attachment IconV/v Tổ chức thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000
22/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v thực hiện điều 18 Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xửlí vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lí rừng, bảo vệ rừng và quản lí lâm sản
21/2000/CT-UB06/09/2000Attachment IconV/v quản lí vệ sinh lao động, quản lí sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470