CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Hide details for 2/20022/2002
7/2002/QĐ-UB21/02/2002Attachment IconV/v Công nhận Trung tâm hành chính huyện lỵ huyện Đồng Phú là Đô thị loại V
6/2002/QĐ-UB18/02/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách giao đất ở định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc ấp I, ấp IV xã Tiến Thành, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình tại khu quy hoạch dân cư ấp I xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
3/2002/CT-UB06/02/2002Attachment IconV/v Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Hide details for 2/20002/2000
11/2000/QĐ-UB23/02/2000Attachment IconV/v Bổ nhiệm chức danh Xã đội trưởng, Phường đội trưởng và cán bộ tự vệ trên địa bàn Tỉnh
10/2000/QĐ-UB18/02/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động, sử dụng ngày công lao động công ích năm 2000
8/2000/QĐ-UB01/02/2000Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời thực hiện phân cấp đầu tư và xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
4/2000/CT-UB25/02/2000v/v "Tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh"
3/2000/CT-UB25/02/2000Attachment IconV/v tăng cường công tác DQTV và công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh
2/2000/CT-UB14/02/2000Attachment IconV/v "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn-Vệ sinh Lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470